สมชายเฟอร์นิเจอร์ โดยนางมะลิวรรณ แสนใจ

สมชายเฟอร์นิเจอร…

แสงศิริอิเล็คทริค โดยนายทรงวุฒิ แก้วตรีวงษ์

แสงศิริอิเล็คทริ…

ลี่เป่า เอ็นเตอร์ไพรซ์

ลี่เป่า เอ็นเตอร…

อินเตอร์ สเปเชียล โปรดักท์

อินเตอร์ สเปเชีย…

ยูเท็กซ์ เหนือ

ยูเท็กซ์ เหนือ &…

ยิ่งสิทธิ์ อัญ การเกษตร

ยิ่งสิทธิ์ อัญ ก…

เอ็ม.บี.เอ.โฮมเด็คคอเรช่ัน

เอ็ม.บี.เอ.โฮมเด…

พิมพ์กมลพาณิชย์

พิมพ์กมลพาณิชย์ …

โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่

โรงสีข้าวรวงทองเ…

สันกำแพงเกษตรพัฒนา

สันกำแพงเกษตรพัฒ…

ธาร-ตะวันวาณิชย์

ธาร-ตะวันวาณิชย์…

พีพีไอเชียงใหม่แบริ่ง

พีพีไอเชียงใหม่แ…

เชียงใหม่ คูลลิ่ง ซัพพลายส์

เชียงใหม่ คูลลิ่…

เกษตรภัณฑ์การไฟฟ้า

เกษตรภัณฑ์การไฟฟ…

เอ็น.เทค ซัพพลาย

เอ็น.เทค ซัพพลาย…

สตาร์โฮลดิ้งส์ สาขาเชียงใหม่ 2

สตาร์โฮลดิ้งส์ ส…

ยนตรกิจออโตเซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่

ยนตรกิจออโตเซ็นเ…

เทเลคอม แอดวานซ์ กรุ๊ป

เทเลคอม แอดวานซ์…

เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์

เชียงใหม่เทคนิคเ…

ฤกษ์-ลักษณ์การไฟฟ้า

ฤกษ์-ลักษณ์การไฟ…

สมศักดิ์การพิมพ์ โดยนายสมศักดิ์ มาลีย์

สมศักดิ์การพิมพ์…