ประวิทย์การช่าง โดยนายประวิทย์ กองอังกาบ

ประวิทย์การช่าง …

รอแยลอินเตอร์โฟลว์ โดยนางสาวสายใจ ชะนะปทุม

รอแยลอินเตอร์โฟล…

โรงไม้นายพวง โดยนายบุญชั้ว พรประเสริฐสุข

โรงไม้นายพวง โดย…

ชาญฤทธิ์การยาง โดยนายฉมัง ชาญฤทธิเสน

ชาญฤทธิ์การยาง โ…

ศรีตรังทองเฟอร์นิเจอร์ โดยนางนิภรณ์ วชิระวุฒิไกร

ศรีตรังทองเฟอร์น…

เจ้านครเครื่องเย็น โดยนางสาวสุกัญญา นทีวัชระตระกูล

เจ้านครเครื่องเย…

ร้านจรรยาเครื่องครัว โดยนายสมมาศ จุลสัตย์

ร้านจรรยาเครื่อง…

เอส เอส อะไหล่ยนต์ โดยนายสมศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์

เอส เอส อะไหล่ยน…

อาณาจักรมือถือ โดยนางรัตจุรี ชัชวาลอนุทัต

อาณาจักรมือถือ โ…

พี.พี.สัตว์น้ำ โดยนางศศิวิมล วงษ์ยี่กุล

พี.พี.สัตว์น้ำ โ…

ประถมชัยค้าข้าว โดยนายประถม ณ นคร

ประถมชัยค้าข้าว …

ร้านซินวิบูรณ์ โลหะภัณฑ์ โดยนางสาวเพ็ญจันทร์

ร้านซินวิบูรณ์ โ…

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏ…

เอ็คโค เซอร์วิส โดยนางน้อย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เอ็คโค เซอร์วิส …

ทรัพย์สมบูรณ์ โดยนายอาลักษณ์ นพพรเลิศวงศ์

ทรัพย์สมบูรณ์ โด…

สหกรณ์แปรรูปกล้วยและผลผลิตทางการเกษตรเลย จำกัด

สหกรณ์แปรรูปกล้ว…

ห้างที่นอนเอกลักษณ์ โดยนางสาวจิตร แซ่ฉั่ว

ห้างที่นอนเอกลัก…

ยนต์ศิลป์ เชียงใหม่ โดยนายชาญ ปั้นทอง

ยนต์ศิลป์ เชียงใ…

ร้านแสงแก้ววิทยุ โดยนางแสงแก้ว พรมวิชัย

ร้านแสงแก้ววิทยุ…

สุขสุวรรณ โดยนางสาวสุรีย์ สุขสุวรรณ

สุขสุวรรณ โดยนาง…

ไฮเทค แอร์โดยนายภาณุวัชร์ มหันตพลานนท์

ไฮเทค แอร์โดยนาย…