อัครโยธินออยล์ โดยนางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์นิ่มแดง

อัครโยธินออยล์ โ…

ฮาร์วาร์ดไทย อินดัสเตรียล

ฮาร์วาร์ดไทย อิน…

อุไรวรรณแก๊ส

อุไรวรรณแก๊ส …

นอร์ธเวสต์ วิชั่น

นอร์ธเวสต์ วิชั่…

บุญชัยเจริญแอร์เซอร์วิส โดยนายรัตน์ภูมิ ลิ่มกองลาภ

บุญชัยเจริญแอร์เ…

โล้วเฮงหมงมอเตอร์ สาขาบ้านแพ้ว

โล้วเฮงหมงมอเตอร…

สยาม เฟรช ฟู้ด แอนด์ โฟรเซ่น สาขากระทุ่มแบน

สยาม เฟรช ฟู้ด แ…

จี ที อาร์ แมนูแฟคทอรี่

จี ที อาร์ แมนูแ…

วิชัย เทคนิชั่น โดยนายวิชัย ไชยทองดี

วิชัย เทคนิชั่น …

ร้านเจ โอ ออดิโอ โดยนายกฤชวัฏ เทียนประชุม

ร้านเจ โอ ออดิโอ…

ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล สาขานิคมสมุทรสาคร

ยู.ที.อินเตอร์เน…

เอ็ม.ที.แอล.

เอ็ม.ที.แอล. …

ทิพเคมีเกษตร โดยนางพรทิพย์ ดิษเจริญ

ทิพเคมีเกษตร โดย…

ดิลกและบุตร สาขาสมุทรสาคร

ดิลกและบุตร สาขา…

ดี-เฟิร์ส

ดี-เฟิร์ส –…

เกษตรเหนือ สาขาสมุทรสาคร

เกษตรเหนือ สาขาส…

เกื้อกูล ปิโตรเลี่ยม

เกื้อกูล ปิโตรเล…

ประสิทธิ์การไฟฟ้า 1994

ประสิทธิ์การไฟฟ้…

ลี กรีน โพรดักท์ส

ลี กรีน โพรดักท์…

พี แอนด์ อาร์ เครื่องชั่งและบริการ

พี แอนด์ อาร์ เค…

ฮอนด้ามหาชัย โดยนายไพโรจน์ ทองชนะ

ฮอนด้ามหาชัย โดย…