วิแสงมอเตอร์ไซค์ โดยนายกิตติกร เรืองปัญญาธรรม

วิแสงมอเตอร์ไซค์…

ขุนทองปิโตรเลียม

ขุนทองปิโตรเลียม…

ทรงศักดิ์ เนตรพุกกณะ

ทรงศักดิ์ เนตรพุ…

ศรีวิทย์ โฮลดิ้ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ศรีวิทย์ โฮลดิ้ง…

บอยลำโพง โดยนางสาวมะลิวรรณ์ สุนทรเกษตร

บอยลำโพง โดยนางส…

บุญส่ง โดยนายศักดิ์โสภณ เชื้อประสาท

บุญส่ง โดยนายศัก…

สินอุดมขอนแก่น โดยนายนิพนธ์ สมบัติธรรม

สินอุดมขอนแก่น โ…

ขอนแก่น โกลเด้น ฮอร์ส

ขอนแก่น โกลเด้น …

สวัสดิการประชาชนบ้านแฮด โดยนางเพ็ญพิมล ตันติกุล

สวัสดิการประชาชน…

วี.เมดดิคอล เวิลด์

วี.เมดดิคอล เวิล…

ฐิติลักษณ์ อุเทนพัฒนันท์

ฐิติลักษณ์ อุเทน…

คำเบา ดีแจ่ม

คำเบา ดีแจ่ม …

รุ่งอนันต์ โดยนายสุวิทย์ เบญจพลพันธ์

รุ่งอนันต์ โดยนา…

วิบูลย์วัฒนา(ลิ้มเซ็งกี่)

วิบูลย์วัฒนา(ลิ้…

ไทยเนสโก

ไทยเนสโก –…

ไทยมอเตอร์ไบค์ขอนแก่น

ไทยมอเตอร์ไบค์ขอ…

สหชัยชุมแพมอเตอร์

สหชัยชุมแพมอเตอร…

พิมประภา ประสมพล

พิมประภา ประสมพล…

ไผ่ทอง โดยนางสาวเสาวคนธ์ เหล่าวงศ์ฤทธิ์

ไผ่ทอง โดยนางสาว…

เอส.พี.เซอร์วิสขอนแก่น

เอส.พี.เซอร์วิสข…

แก่นนครไฮเทคเซ็นเตอร์

แก่นนครไฮเทคเซ็น…