แก่นนครเพ้นท์ โดยนางสดใส อนันต์เวชรักษ์

แก่นนครเพ้นท์ โด…

รุ่งเหรียญทอง โดยนางรุ่งฤดี รอดชมภู

รุ่งเหรียญทอง โด…

ยัวร์บรานซ์ ออฟฟิศ

ยัวร์บรานซ์ ออฟฟ…

อุทัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสิงห์แก้ว วิลากลาง

อุทัยเฟอร์นิเจอร…

ปั้มสวัสดิการประชาชน-ท่าพระ

ปั้มสวัสดิการประ…

ขอนแก่น เจอาร์ ซัพพลาย

ขอนแก่น เจอาร์ ซ…

เจริญยนต์แมชินเนอรี่

เจริญยนต์แมชินเน…

ส่งเสริมการเกษตร โดยนายปิติ ดิยาเดชาชัย

ส่งเสริมการเกษตร…

ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก

ชัยรัตนธรรมอีเลค…

โฟนเทคดีเลอร์ ขอนแก่น โดยนายวัชรินทร์ ศรีพฤกษ์

โฟนเทคดีเลอร์ ขอ…

ไมด้า แอสเซ็ท สาขาชุมแพ

ไมด้า แอสเซ็ท สา…

ดวงใจอะไหล่ยนต์ โดยนายทองสุข ดวงใจ

ดวงใจอะไหล่ยนต์ …

สิริชัย โดยนายศิริชัย ทวีแสงสุขสกุล

สิริชัย โดยนายศิ…

ที.ไอ.เทคโนโลยี่ อินฟินิตี้ โดยนายสันติ อดทน

ที.ไอ.เทคโนโลยี่…

ศศิวรรณ มงคลศรีสวัสดิ์

ศศิวรรณ มงคลศรีส…

ส.วุฒิชัย

ส.วุฒิชัย –…

วารีทิพย์ โดยนางสาวจริงใจ อภิเมธีธำรง

วารีทิพย์ โดยนาง…

อคิวเมนท์ สาขาขอนแก่น

อคิวเมนท์ สาขาขอ…

ซี ยู เอส (1999)

ซี ยู เอส (1999)…

ร้านประยงค์แอร์ โดยนางสาวนัยนา บุญสันต์

ร้านประยงค์แอร์ …

ขอนแก่นวิเชียรบริการ

ขอนแก่นวิเชียรบร…