สุภาพวิทยุ โดยนายสุภาพ ชนะชัย

สุภาพวิทยุ โดยนา…

สหภัณฑ์ โดยนายวิทย์ โฆษิตพิพัฒน์

สหภัณฑ์ โดยนายวิ…

ร้านวิชิตการยาง โดยนายชิต เทพฉิม

ร้านวิชิตการยาง …

ร้านป๊อป โดยนางสาวญดา เทียนทอง

ร้านป๊อป โดยนางส…

ร้าน ไทยพัฒนา โดยนางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วณิชย์ชา

ร้าน ไทยพัฒนา โด…

นิคมการช่าง โดยนายนิคม แสนสามารถ

นิคมการช่าง โดยน…

ร้านเกษตรชุมแสง โดยนายสุทิน เล็กวิไล

ร้านเกษตรชุมแสง …

คอมแซท อิงค์ โดยนางสาวนฤมล รัตนคุณากร

คอมแซท อิงค์ โดย…

สหกิจไมตรี โดยนายนรงค์ ปทุมรัตนไพศาล

สหกิจไมตรี โดยนา…

ร้าน ก.เกษมอะไหล่ยนต์ โดยนายวิษณุ คู่ณรงค์นันทกุล

ร้าน ก.เกษมอะไหล…

คลาสสิกเฟอร์นิเจอร์ โดยนายเทพดำรงค์ จันทร์เชื้อ

คลาสสิกเฟอร์นิเจ…

ร้านชนะอะไหล่ยนต์ โดยนายชนะ ธีระพิทยาตระกูล

ร้านชนะอะไหล่ยนต…

วรวัฒน์ โดยนายสุวัฒน์ วงษ์พรหม

วรวัฒน์ โดยนายสุ…

ร้านสินสมบูรณ์ โดยนางสาวพรทิพย์ สายน้ำทิพย์

ร้านสินสมบูรณ์ โ…

กลางซอย โดยนางสุกัญญา ปริปุรณะ

กลางซอย โดยนางสุ…

ร้านแพรกษาโทรทัศน์ โดยนายบุญธรรม พนาดร

ร้านแพรกษาโทรทัศ…

เกษตรทวีวัฒณ์ โดยนางสาวเพ็ญพิมพ์ ศรีจันทร์

เกษตรทวีวัฒณ์ โด…

ศรีเจริญปิโตรเลียม โดยนางทัศนีย์ ศรีสอน

ศรีเจริญปิโตรเลี…

ศรีสยามอีเล็คโทรนิคส์ โดยนายมนูญ อมรนพคุณศรี

ศรีสยามอีเล็คโทร…

เอ.วาย.อีเล็คทริคตรัง โดยนายบุญศักดิ์ สมทรง

เอ.วาย.อีเล็คทริ…

อี.อาร์.ยางยนต์ โดยนางสาวพรสินี ล้ำชัย

อี.อาร์.ยางยนต์ …