พี.เค.เอ็ม.(1991)

พี.เค.เอ็ม.(1991…

กรุงไทยวิทยุ การไฟฟ้าชุมแพ

กรุงไทยวิทยุ การ…

นำชัยพานิชย์ โดยนายประสิทธิ์ ปรียานุพันธ์

นำชัยพานิชย์ โดย…

จงกวาน เมล็ดพันธุ์

จงกวาน เมล็ดพันธ…

ขอนแก่นชัยมงคลมอเตอร์(1996)

ขอนแก่นชัยมงคลมอ…

พ.รุ่งเรืองพืชผล โดยนายพิสิฐ ลิ้มวงศ์รุ่งเรือง

พ.รุ่งเรืองพืชผล…

ชัยเจริญพืชผล โดยนายบุญชัย จูตะวิริยะสกุล

ชัยเจริญพืชผล โด…

ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี

ขอนแก่นเคเบิ้ลที…

สหไทยสงวนอีเล็คทรอนิคส์

สหไทยสงวนอีเล็คท…

ไทยอำนวย โดยนายตงไล้ ไตรวรวงศ์

ไทยอำนวย โดยนายต…

ฮะเส็ง โดยนายเส็ง วรวัฒนากุล

ฮะเส็ง โดยนายเส็…

นิวตั้นอีสาน

นิวตั้นอีสาน …

สีชมพูมอเตอร์ โดยนายเกียรติศักดิ์ กุวากิจ

สีชมพูมอเตอร์ โด…

เอ พี ที ไซเอนทิฟิค

เอ พี ที ไซเอนทิ…

สหยนต์อะไหล่ โดยนายสารัช เอี่ยมวงษ์ศรีกุล

สหยนต์อะไหล่ โดย…

สยามสหบริการ สาขาพล

สยามสหบริการ สาข…