พี เพาว์เวอร์ คอมพิวเตอร์ โดยนางเรวดี พอเหมาะ

พี เพาว์เวอร์ คอ…

จันดีกิจสื่อสาร โดยนายกิตติศักดิ์ จันดี

จันดีกิจสื่อสาร …

ลลิลคอมเปอร์เรชั่น โดยนายจตุพล กล้าหาญ

ลลิลคอมเปอร์เรชั…

กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท เว็ลม่าเฟอร์นิเทคจำกัด

กิจการร่วมค้า ระ…

บ้านพานาโซนิค โดยนางเพชรา วรรธนะวานิชกูล

บ้านพานาโซนิค โด…

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น สาขาทีทีแอนด์ที

เอ็นอีซี คอร์ปอเ…

นิชินิบปอน ซิสเต็ม อินสตอลเลชั่น แอนด์

นิชินิบปอน ซิสเต…

กิจการร่วมค้า เอ็กซิโอ เจวี

กิจการร่วมค้า เอ…

ภักดีคอมมิวนิเคช่ัน โดยนายเสน่ห์ ภักดี

ภักดีคอมมิวนิเคช…

กิจการร่วมค้า ฮิตาชิเคเบิ้ลเคียววาเอ็กซิโอคอร์ปอเร

กิจการร่วมค้า ฮิ…

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น

เอ็นอีซี คอร์ปอเ…

แอลจี อินดัสเทรียล ซิสเต็มส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

แอลจี อินดัสเทรี…

อินเวนซิส เรลว์ ซิสเต็มส์ ออสเตรเลีย ลิมิเต็ด

อินเวนซิส เรลว์ …

กิจการร่วมค้า เอ็กซิโอ-ดับเบิ้ลยูทีเอ็น เจวี

กิจการร่วมค้า เอ…

เชียงกลางเคเบิ้ลทีวี โดยนายสหรัฐ จันอินทร์

เชียงกลางเคเบิ้ล…

เมืองพลเคเบิลทีวี โดยนายมนตรี ทะนาฤทธิ์

เมืองพลเคเบิลทีว…

วิเชียรอีเล็คทริคเซ็นเตอร์ โดยนายวิเชียร เสมียนชัย

วิเชียรอีเล็คทริ…

เอ็นอีซี ซีสเต็ม อินทิเกรชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

เอ็นอีซี ซีสเต็ม…

คอร์นิ่ง ดีเวลล็อปเมนท์ส อินคอร์ปอเรตเต็ด

คอร์นิ่ง ดีเวลล็…

กิจการร่วมค้า เจ แอนด์ เอ็น

กิจการร่วมค้า เจ…